Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 20/01/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
23/01

Thứ ba
24/01

Thứ tư
25/01

Thứ năm
26/01

Thứ sáu
27/01

Thứ bảy
28/01

Chủ nhật
29/01

VJ463/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

BT

BT

BT

09H25-10H10

BT

BT

09H00-09H45

0V8071/0V8070
Côn Đảo - Cần Thơ - Côn Đảo 
11H30–12H00

 

 

BT

 

 

 

BT

 

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc
11H45-12H15

 

 

BT

 

BT

 

BT

 

VJ465/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H00-13H35

 

 

17H10-17H45

 

 

 

 

 

VJ701/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

15H00-15H45

BT

14H10-14H55

15H55-16H40

BT

BT

15H00-15H45

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc

 

19H10-19H40

 

19H10-19H40

 

19H10-19H40

 

19H10-19H40

VN6586/VN7587
Cao Hùng - Cần Thơ - TP.HCM

 

 

 

 

01H00-02H00

 

 

 

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

05

06

05

04

05

07

05

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.

-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết