Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 2/12/2016

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
05/12

Thứ ba
06/12

Thứ tư
07/12

Thứ năm
08/12

Thứ sáu
09/12

Thứ bảy
10/12

Chủ nhật
11/12

VJ461/VJ462
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ461/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

BT

09H25-10H10

BT

BT

BT

BT

BT

VN7201/VN7200
HAN-VCA-HAN

 

19H25-20H10

19H10-19H55

19H10-19H55

11H10-11H55

11H10-11H55

19H25-20H20

09H15-10H00

0V8071/0V8070
Côn Đảo - Cần Thơ - Côn Đảo 
11H30–12H00

 

 

BT

 

 

 

BT

 

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc
11H45-12H15

 

 

BT

 

 

 

 

 

VJ467/VJ468
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
13H00-13H35

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đã Nẵng - Cần Thơ -Đà Nẵng
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

BT

BT

BT

BT

19H15-20H00

17H15-18H00

19H15-20H00

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc

 

 

 

 

18H10-18H40

21H00-21H30

 

21H00-21H30

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

06

07

06

06

07

07

07

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết