Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 30/12/2016

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
02/01

Thứ ba
03/01

Thứ tư
04/01

Thứ năm
05/01

Thứ sáu
06/01

Thứ bảy
07/01

Chủ nhật
08/01

VJ463/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

09H10-09H55

09H25-10H10

09H25-10H10

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8070
Côn Đảo - Cần Thơ - Côn Đảo 
11H30–12H00

 

 

BT

 

 

 

14H20-14H50

 

VJ465/VJ462
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
13H00-13H35

 

BT

BT

BT

CANCEL

BT

BT

CANCEL

VJ701/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

16H05-16H50

17H10-17H55

16H05-16H50

BT

16H10-16H55

BT

16H05-16H50

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc

 

20H30-21H00

 17H45-18H15

19H10-19H40

18H10-18H40 

19H10-19H40

 

 20H15-20H45

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

06

06

06

04

06

06

05

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.

-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

-  Ngày 02/01/2017 số hiệu chuyến bay thay đổi như sau:

     +  VJ461/462 HAN-VCA-HAN thay đổi số hiệu sang VJ463/464.

     +  VJ467/468 HAN-VCA-HAN thay đổi số hiệu sang VJ465/462.

     +  VJ461 VCA-HAN thay đổi số hiệu sang VJ463.

     +  VJ462 VCA-HAN thay đổi số hiệu sang VJ464.


 

Liên kết