Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 28/10/2016

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
31/10

Thứ ba
01/11

Thứ tư
02/11

Thứ năm
03/11

Thứ sáu
04/11

Thứ bảy
05/11

Chủ nhật
06/11

VJ465/VJ462
Hà Nội - Cần thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ465/VJ701
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

BT

09H30-10H15

BT

BT

BT

BT

09H30-10H15

0V8071/0V8070
Côn Đảo - Cần Thơ - Côn Đảo
11H30–12H00

 

 

BT

                       

 

 

BT

 

VJ702/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ - Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN7201/VN7200
Hà Nội - Cần thơ - Hà Nội
14H15-1500

 

 

09H15-10H10

09H15-10H10

 

 

 

 

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

BT

16H05-16H50

16H05-16H50

BT

16H05-16H50

BT

16H25-17H10

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phúc Quốc
19H00-19H30

 

 

 18H15-18H45

18H15-18H45

 18H15-18H45

 

 

 

Tổng số chuyến bay trong ngày

 
04
06
06
04
04
05
04

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Kề từ ngày 30/10/2016 số hiệu chuyến bay thay đổi như sau:

+ VJ465 HAN-VCA thay đổi số hiệu sang VJ461
+ VJ702 DAD-VCA thay đổi số hiệu sang VJ701
+ VJ701 VCA-DAD thay đổi số hiệu sang VJ702

-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết