Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 31/03/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
03/04

Thứ ba
04/04

Thứ tư
05/04

Thứ năm
06/04

Thứ sáu
07/04

Thứ bảy
08/04

Chủ nhật
09/04

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H45-18H15

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

19H45-20H30

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

08

08

08

08

08

08

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.­­


 

Liên kết