Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Lịch bay dự kiến Cảng HKQT Cần Thơ từ 17/10/2016 đến 23/10/2016
Ngày lập bảng: 14/10/2016

 

Hãng hàng không

Thứ hai
17/10

Thứ ba
18/10

Thứ tư
19/10

Thứ năm
20/10

Thứ sáu
21/10

Thứ bảy
22/10

Chủ nhật
23/10

VJ465/VJ462
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ465/VJ701
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

09H10 - 09H55

10H10 - 10H55

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8070
Côn Đảo - Cần Thơ - Côn Đảo
11H30–12H00

 

 

11H10 – 11H40

                       

 

 

BT

 

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc
11H45-12H15

 

 

CANCEL

 

CANCEL

 

 CANCEL

 

VJ702/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ - Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN7201/VN7200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
14H15-1500

 

14H15 - 15H00

 

16H05 - 16H50

 

 

 

 

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc
19H00-19H30

 

19H05 - 19H35

 

CANCEL

 

CANCEL

 

CANCEL

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.­­
-  Huỷ chuyến bay PHÚ QUỐC từ 18-23/10/2016. 


 

Liên kết