Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 28/04/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
01/05

Thứ ba
02/05

Thứ tư
03/05

Thứ năm
04/05

Thứ sáu
05/05

Thứ bảy
06/05

Chủ nhật
07/05

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

15H35-16H20

BT

16H15-17H00

BT

13H45-14H30

BT

BT

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H45-18H15

 

BT

BT

22H05-22H35

BT

BT

BT

22H15-22H45

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

07

07

07

07

07

07

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.­­


 

Liên kết