Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 10/03/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
13/03

Thứ ba
14/03

Thứ tư
15/03

Thứ năm
16/03

Thứ sáu
17/03

Thứ bảy
18/03

Chủ nhật
19/03

VJ463/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

09H15-10H00

BT

BT

BT

09H10-09H55

09H15-10H00

09H10-09H55

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H10–11H40

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

   BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H00-14H40

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

   BT

VJ465/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H00-13H35

 

BT

BT

CANCEL

CANCEL

BT

BT

CANCEL

VJ701/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

17H10-17H55

BT

BT

BT

17H10-17H55

16H05-16H50

17H10-17H55

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

06

06

05

07

07

06

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.

-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết