Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 23/6/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
26/6

Thứ ba
27/6

Thứ tư
28/6

Thứ năm
29/6

Thứ sáu
30/6

Thứ bảy
01/7

Chủ nhật
02/7

VJ703/VJ704
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
08H00-08H30

BT

 

BT

 

BT

 

BT

VZ3971/VZ3970
Bangkok - Cần Thơ - Bangkok
08H00-08H30

 

08H35-09H05

 

 

 

08H35-09H05

 

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

09H00-09H45

BT

CANCEL

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 
        14H45-15H30    

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H30-18H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ467/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H35-20H10

BT

BT

BT

19H35-20H05

19H35-20H05

BT

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

BT

BT

19H45-20H30

19H40-20H25

18H25-19H10

18H40-19H25

19H05-19H50

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

09

09

09

08

09

09

09

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết