Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 08/09/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
11/09

Thứ ba
12/09

Thứ tư
13/09

Thứ năm
14/09

Thứ sáu
15/09

Thứ bảy
16/09

Chủ nhật
17/09

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

08H55-09H40

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

15H10-15H55

14H20-15H05

14H20-15H05

14H30-15H15

BT

BT

VJ465/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ -Hà Nội
17H10-17H40

 

BT

18H25-18H55

BT

18H25-18H55

16H50-17H20

18H25-18H55

16H50-17H20

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

 

 

 

 

BT

 

BT

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

07

07

07

08

07

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết