Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 16/11/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
20/11

Thứ ba
21/11

Thứ tư
22/11

Thứ năm
23/11

Thứ sáu
24/11

Thứ bảy
25/11

Chủ nhật
26/11

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H00-09H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ461/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

BT

BT

BT

BT

BT

BT

09H25-10H00

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H55–12H25

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

13H35-14H10

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
13H45-14H30

 

13H20-14H05

CANCEL

CANCEL

13H20-14H05

CANCEL

CANCEL

13H20-14H05

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H50-15H20

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ465/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ -Hà Nội
20H25-20H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

8

7

7

8

7

7

8

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

 


 

Liên kết