Trang chủ Thông tin Lịch bay Lịch bay dự kiến từ 24/07/2017 đến 30/07/2017

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 21/07/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
24/07

Thứ ba
25/07

Thứ tư
26/07

Thứ năm
27/07

Thứ sáu
28/07

Thứ bảy
29/07

Chủ nhật
30/07

VJ703/VJ704
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
08H00-08H30

BT

 

BT

 

BT

 

BT

VZ3971/VZ3970
Bangkok - Cần Thơ - Bangkok

 

08H35-09H05

 

 

 

08H35-09H05

 

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

14H05-14H50

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

CANCEL

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ702
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
13H25-13H55

 

 

 

 

 

 

13H25-14H00

 

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

CANCEL

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 

15H15-16H00 

 

 

 

 

 

 

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H30-18H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

19H40-20H10

BT

VJ467/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H10

20H40-21H10

CANCEL

20H10-20H40

20H30-21H00

22H15-22H45

20H20-20H50

CANCEL

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

CANCEL

19H10-19H55

19H10-19H55

19H15-20H00

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

09

08

09

08

09

08

07

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

Liên kết