Trang chủ Thông tin Lịch bay Lịch bay dự kiến từ 22/05/2017 đến 28/05/2017

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 19/05/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
22/05

Thứ ba
23/05

Thứ tư
24/05

Thứ năm
25/05

Thứ sáu
26/05

Thứ bảy
27/05

Chủ nhật
28/05

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H30-18H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

07

07

07

07

07

07

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

Liên kết