Trang chủ Thông tin Lịch bay Lịch bay dự kiến từ 17/04/2017 đến 23/04/2017

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 14/04/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
17/04

Thứ ba
18/04

Thứ tư
19/04

Thứ năm
20/04

Thứ sáu
21/04

Thứ bảy
22/04

Chủ nhật
23/04

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

11H35-12H05

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

14H30-15H00

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H45-18H15

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

BT

CANCEL

20H25-21H10

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

07

07

07

08

07

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.­­

Liên kết