Trang chủ Thông tin Lịch bay Lịch bay dự kiến từ 20/03/2017 đến 26/03/2017

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 17/03/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
20/03

Thứ ba
21/03

Thứ tư
22/03

Thứ năm
23/03

Thứ sáu
24/03

Thứ bảy
25/03

Chủ nhật
26/03

VJ463/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

09H15-10H00

BT

BT

BT

09H10-09H55

09H15-10H00

09H10-09H55

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H10–11H40

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

 11H20–11H50

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H00-14H40

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

 14H15–14H45 

VJ465/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H00-13H35

 

BT

BT

BT

CANCEL

BT

BT

VJ465/464
17H45-18H15

VJ701/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

VJ701/462
13H35-14H10

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

16H00-16H45

BT

BT

BT

17H15-17H00

BT

15H15-16H00

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 
           

HVN1205/1204
HAN-VCA-HAN
19H40-20H25

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

06

06

05

07

07

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.­­
-  Tăng chuyến:     HVN1205/1204    HAN-VCA-HAN      19H40-20H25
-  Thay đổi số hiệu chuyến bay:   
VJ465/462    HAN-VCA-HAN  sang  VJ465/464
VJ701/464    DAD-VCA-HAN  sang  VJ701/462

Liên kết