Trang chủ Hướng dẫn hành khách Quy định Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

DANH MỤC VẬT PHẨM LÀ HÀNG NGUY HIỂM HẠN CHẾ MANG THEO NGƯỜI, HÀNH LÝ LÊN TÀU BAY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-CHK ngày 11/7/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Vật phẩm  Được phép mang trong Phải được Người khai thác tàu bay chấp thuận Phải thông báo cho Người chỉ huy tàu bay Điều kiện được phép 
Hành lý ký gửi Hành lý xách tay Theo người

1) Bình khí ôxy hoặc bình khí nhỏ sử dụng trong y tế

 

Có  Có 

a) Tổng khối lượng mỗi bình khí không quá 5 kg.
b) Xi lanh, van và van xã (nếu có) phải được bảo vệ khỏi những hư hỏng có thể gây thoát khí ngoài ý muốn.
c) Cơ trưởng phải được thông báo về số lượng bình khí hoặc xi lanh trên tàu bay và vị trí chất xếp của chúng.

Bình khí hoặc xi lanh chứa ôxy hóa lỏng Không Không Không N/A N/A Bình khí hoặc xi lanh chứa ôxy hóa lỏng bị cấm vận chuyển trong hành lý ký gửi, hành lý xách tay hoặc theo người.

2) Bình khí ga theo quy định tại Nhóm 2.2 của Doc 9284 dùng cho chân, tay giả cơ khí

 

 Có Không Không Bình khí ga dự phòng cùng kích cỡ nếu cần thiết được phép mang theo với số lượng đủ sử dụng trong thời gian chuyến bay.

3) Các loại thuốc y tế không có chất phóng xạ (gồm cả bình xịt)

 

 Có Không Không a) Đối với từng bình, khối lượng/trọng lượng không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.
b) Bình xịt có van xả phải được bảo về bằng nắp chụp hoặc biện pháp phù hợp để không rò rỉ khí.
c) Mỗi hành khách được mang các vật ở mục này và các mục 10 và 13 với tổng khối lượng/trọng lượng không quá 2 kg hoặc 2 lít, mỗi bình đứng không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.

4) Máy tạo nhịp tim đồng vị phóng xạ hoặc các thiết bị y tế khác cấy trong cơ thể

 N/A N/A Không Không Máy tạo nhịp tim đồng vị phóng xạ hoặc các thiết bị y tế khác có sử dụng pin lithium, được cấy vào cơ thể người hoặc được gắn liền với cơ thể để điều trị.

5) Thiết bị hỗ trợ đi lại (ví dụ như xe lăn) chạy bằng pin ướt, không tràn đổ tuân theo Điều khoản đặc biệt A123 hoặc A199 được hành khách sử dụng do đang có vấn đề về đi lại do tàn tật, tuổi tác, sức khỏe yếu hoặc tai nạn

 Có  Không Không Không

a) Pin ướt, không tràn đổ phải tuân thủ Điều khoản đặc biệt A67 hoặc được kiểm tra về rung và áp suất theo quy định tại Hướng dẫn đóng gói 872.
b) Người khai thác tàu bay phải xác định rõ:
i) Pin được gắn chặt với thiết bị hỗ trợ đi lại;
ii) Các đầu cực được bảo vệ khỏi đoản mạch (ví dụ như được đựng trong hộp chuyên dùng chứa pin);
iii) Các đầu cực được tách khỏi nhau.
c) Thiết bị hỗ trợ đi lại phải được vận chuyển theo cách để tránh và bảo vệ khỏi hư hại khi va đập với các loại hành lý, hàng hóa khác.
d) Khi thiết bị hỗ trợ đi lại được thiết kế để cho phép pin được tháo ra, thiết bị gập lại được:
i) Pin phải được tháo rời; thiết bị hỗ trợ đi lại sau khi đã tháo rời pin có thể được vận chuyển như hành lý bình thường;
ii) Pin tháo rời phải được vận chuyển trong túi chắc chắn và trong khoang hàng hóa;
iii) Pin phải được bảo vệ khỏi đoản mạch;
iv) Cơ trưởng phải được thông báo về vị trí của pin.
e) Khuyến khích hành khách nên liên hệ trước với Người khai thác tàu bay trước khi vận chuyển

6) Thiết bị hỗ trợ đi lại (xe lăn) chạy bằng pin ướt được hành khách sử dụng do đang có vấn để về đi lại do tàn tật, tuổi tác, sức khỏe yếu hoặc tai nạn

 Có  Không Không

a) Khi có thể, thiết bị hỗ trợ đi lại phải được chất, xếp, cố định và dỡ theo chiều thẳng đứng, Người khai thác tàu bay phải đảm bảo:
i) Pin phải được cố định vào thiết bị hỗ trợ đi lại;
ii) Các cực của pin được bảo vệ khỏi đoản mạch;
iii) Các mạch điện được cô lập.
b) Nếu thiết bị hỗ trợ đi lại không thể cho phép chất, xếp, cố định và dỡ theo chiều thẳng đứng, pin phải được tháo rời, đựng trong các bao bì chắc chắn:
i) Bao bì phải là loại kín, không thấm kiềm hoặc axít, chống đổ bằng cách cố định vào mâm hàng hoặc khoang hàng bằng các biện pháp đảm bảo thích hợp (không phải bằng cách chèn hoặc cố định bằng các kiện hàng hóa hoặc hành lý khác) như dùng dây đai, khung hoặc giá đỡ;
ii) Pin phải được bảo vệ khỏi đoản mạch, cố định theo phương thẳng đứng trong bao bì được bọc bởi chất hấp thụ cho phép hấp thụ toàn bộ chất lỏng trong pin;
iii) Bao bì phải được đánh dấu bằng chữ "Battery, wet, with wheelchair" or "Battery, web, witch mobility aid" và được dán nhãn "Corrosive" và nhãn chỉ hướng;
Thiết bị hỗ trợ đi lại sau đó có thể được vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi mà không có bất kỳ hạn chế nào.
c) Thiết bị hỗ trợ đi lại phải được vận chuyển tránh va chạm với hành lý, hàng hóa khác.
d) Cơ trưởng phải được thông báo về vị trí của thiết bị hỗ trợ đi lại có gắn pin hoặc vị trí của bao bì đựng ác quy.
e) Hành khách nên liên hệ với Người khai thác tàu bay trước khi vận chuyển pin, nên có nắp chống tràn dung dịch bên trong.

7) Thiết bị hỗ trợ đi lại (xe lăn) chạy bằng pin Lithium-ion, được hành khách sử dụng khi có vấn để về đi lại vì các lí do tàn tật, tuổi tác, sức khỏe yếu hoặc gặp vấn đề tạm thời về đi lại (ví dụ như gãy chân)

 Có  Không Không

a) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
b) Người khai thác tàu bay phải kiểm tra để đảm bảo:
i) Pin được cố định vào xe lăn;
ii) Các đầu cuối của pin phải được bảo vệ khỏi đoản mạch ví dụ như được đựng trong hộp chuyên dụng;
iii) Các mạch điện được cô lập.
c) Thiết bị trợ giúp đi lại phải được vận chuyển theo cách sao cho chúng được bảo vệ khỏi hư hỏng do tác động của các kiện hành lý, thư tín, hàng hóa khác.
d) Khi thiết bị trợ giúp đi lại được thiết kế cho phép người sử dụng gập lại được và tháo được pin ra:
i) Pin phải được tháo rời và vận chuyển trong khoang hành khách;
ii) Các đầu cuối của pin phải được bảo vệ khỏi đoản mạch bằng cách cô lập các đầu cuối như dán băng dính vào các đầu cuối lộ thiên;
iii) Pin phải được bảo vệ khỏi hư hại bằng cách đặt từng viên pin trong túi bảo vệ;
iv) Việc tháo pin khỏi thiết bị trợ giúp đi lại phải được thực hiện, tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc của chủ sở hữu thiết bị;
v) Pin không được phép quá 300 Wh;
vi) Tối đa được phép vận chuyển 01 pin dự phòng không quá 300 Wh hoặc 02 pin dự phòng không quá 160 Wh mỗi viên.
e) Người chỉ huy tàu bay phải được thông báo về vị trí của các viên pin lithium-ion dự phòng.
f) Hành khách nên liên hệ với Người khai thác tàu bay trước khi vận chuyển pin.

8) Các thiết bị y tế điện tử xách tay (máy khử rung tim-AED, máy xông khí, máy thở áp lực dương liên tục-CPAP...) chứa pin lithium metal hoặc lithium ion.
Các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa ít hơn 02g lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ dưới 100Wh

Có  Không Không a) Dùng cho việc điều trị của hành khách.
b) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
Pin dự phòng cho các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa ít hơn 02g lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ dưới 100Wh Không Không Không a) Dùng cho việc điều trị của hành khách.
b) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
c) Mỗi viên pin dự phòng phải được bảo vệ để chống đoản mạch bằng cách đóng gói như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực, ví dụ như dán băng dính các đầu cực lộ thiên, hoặc để từng viên pin trong hộp nhựa hoặc túi bảo vệ.

Các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa từ 02g đến 08g lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ từ 100Wh đến 160Wh

Có  Không a) Dùng cho việc điều trị của hành khách.
b) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
Pin dự phòng cho các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa từ hơn 02g đến 08g lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ từ100Wh đến 160Wh Không Không a) Dùng cho việc điều trị của hành khách.
b) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
c) Mỗi viên pin dự phòng phải được bảo vệ để chống đoản mạch bằng cách đóng gói như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực, ví dụ như dán băng dính các đầu cực lộ thiên, hoặc để từng viên pin trong hộp nhựa hoặc túi bảo vệ.
d) Mỗi hành khách được mang không quá 02 viên pin dự phòng.

9) Nhiệt kế hoặc dụng cụ đo nhiệt độ y tế bằng thủy ngân

 Có Không Không Không Không a) Mỗi người được mang một nhiệt kế loại nhỏ có chứa thủy ngân.
b)Nhiệt kế chỉ dùng cho mục đích cá nhân.
c) Phải được để trong vỏ bảo vệ.
Các đồ vật để trang trí nhà cửa và chăm sóc sắc đẹp    

10) Đồ trang điểm, vệ sinh cá nhân (bao gồm cả bình xịt)

 Có  Có  Có Không Không a) Đồ trang điểm, vệ sinh ở đây gồm các đồ như keo xịt tóc, nước hoa... (chất lỏng và dung dịch xịt).
b) Đối với mỗi loại, khối lượng/trọng lượng không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.
c) Bình xịt có van xả phải được bảo vệ bằng nắp chụp hoặc biện pháp phù hợp để khí không bị rò rỉ.
d) Mỗi hành khách được mang các vật ở mục này và ở mục 3 và 13 với tổng khối lượng/trọng lượng không quá 2 kg hoặc 2 lít, mỗi bình đựng không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.

11) Máy uốn tóc có chứa khí hydrocarbon

 Có Không Không a) Mỗi người được mang 01 máy.
b) Bộ phận sinh nhiệt của máy phải có nắp chụp an toàn bảo vệ.
c) Bình khí dự phòng dành cho máy uốn tóc loại này không được phép vận chuyển.
 Các đồ vật để tiêu dùng    

12) Đồ uống có cồn

 Có Không Không a) Từ 24% nồng độ cồn trở xuống: không bị hạn chế.
b) Trên 24% đến 70% nồng độ cồn: phải được đựng trong bình của nhà sản xuất, còn nguyên niêm phong và nhãn mác, dung tích bình không quá 5 lít, mỗi hành khách mang không quá 5 lít.
c) Trên 70% nồng độ cồn: không được phép mang trong người, hành lý xách tay, hành lý ký gửi.

13) Bình xịt không độc hại, không dễ cháy dùng trong thể thao hoặc trong gia đình

 Có Không Không Không Không a) Đối với mỗi loại, khối lượng/trọng lượng không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.
b) Bình xịt có van xả phải được bảo vệ bằng náp chụp hoặc biện pháp phù hợp để không rò rỉ khí.
c) Mỗi hành khách được mang các vật ở mục này và các mục 3 và 10 với tổng khối lượng/trọng lượng không quá 2 kg hoặc 2 lít, mỗi bình đựng không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.

14) Đạn được đóng gói an toàn thuộc nhóm 1.4S (chỉ áp dụng với UN 0012 và UN 0014)

 Có Không Không

a) Người chỉ huy tàu bay phải được thông báo về số lượng súng, đạn được vận chuyển trên chuyến bay (Điều 73 Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT).
b) Không quá 05 kg tổng khối lượng và với mục đích sử dụng của cá nhân từng hành khách.
c) Không bao gồm đạn nổ hoặc đầu đạn.
d) Tiêu chuẩn của nhiều người không được kết hợp với nhau.

15) Bao diêm an toàn loại nhỏ

 Không Không Không Không a) Mỗi người được phép mang 01 chiếc.
b) Chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân.
Diêm bật đâu cũng cháy Không Không Không N/A N/A Không được phép
Bật lữa ga loại nhỏ Không Không Không Không a) Mỗi người được phép mang 01 chiếc.
b) Chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân.
c) Không chứa nhiên liệu lỏng không thẩm thấu được (không phải là khí hóa lỏng).
Bình nhiên liệu và bình ga dự phòng dành cho bật lửa Không Không Không N/A N/A Không được phép
Bật lửa dạng đèn hàn, đèn khò có nắp chụp bảo vệ ngăn sự kích hoạt vô ý  Không Không Không Không a) Mỗi người được phép mang 01 chiếc.
b) Chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân.
c) Không chứa nhiên liệu lỏng không thẩm thấu được (không phải là khí hóa lỏng).
Bật lửa dạng đèn hàn, đèn khò không có nắp chụp bảo vệ ngăn sự kích hoạt vô ý Không Không Không N/A N/A Không được phép

16) Thiết bị sử dụng pin sinh nhiệt cao, có thể tạo lửa nếu được kích hoạt (ví dụ như đèn dùng dưới nước cường độ cao)

Không Không a) Bộ phận sinh nhiệt và pin phải được tách khỏi nhau bằng cách tháo rời bộ phận sinh nhiệt, pin hoặc cầu chì.
b) Mỗi viên pin dự phòng phải được bảo vệ để chống đoản mạch bằng cách đóng gói như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực, ví dụ như dán băng dính các đầu cực lộ thiên hoặc để từng viên pin trong hộp nhựa hoặc túi bảo vệ.

17) Ba lô cứu hộ tuyết lở có bình xi-lanh chứa khí nén không độc, không dễ cháy

 Có Không Không a) Mỗi người chỉ được mang 01 ba lô.
b) Ba lô có thể là loại sử dụng cơ chế kích hoạt bằng thuốc nổ nhưng không được phép chứa quá 200g chất nổ thuộc nhóm 1.4S.
c) Ba lô phải được đóng gói để đảm bảo không tự kích hoạt ngoài ý muốn.
d) Túi khí trong ba lô phải được gắn van xả áp suất.

18) Hộp nổ nhỏ gắn trong thiết bị an toàn cá nhân tự làm phồng như áo phao hoặc phao cứu hộ

 Có Không

a) Mỗi hành khách được mang không quá một thiết bị an toàn cá nhân.
b) Thiết bị an toàn cá nhân phải được đóng gói để đảm bảo không tự kích hoạt ngoài ý muốn.
c) Khí ga trong thiết bị an toàn cá nhân phải là khí CO2 hoặc khí không độc, không dễ cháy.
d) Hộp nổ chỉ dùng cho mục đích làm phồng thiết bị cá nhân.
e) Chỉ cho phép 02 hộp nổ nhỏ trong mỗi thiết bị an toàn cá nhân.
f) Chỉ cho phép vận chuyển không quá 02 hộp nổ nhỏ dự phòng.

Hộp nổ nhỏ cho các thiết bị khác  Có Không

a) Mỗi hành khách được mang không quá bốn hộp nổ nhỏ chứa khí CO2 hoặc khí không độc, không dễ cháy.
b) Sức chứa nước của mỗi hộp nổ nhỏ không được vượt quá 50ml.
Hộp nổ nhỏ có sức chứa nước 50ml tương đương với 28g khí CO2.

19) Các thiết bị điện tử cầm tay dùng để hút thuốc chạy bằng pin, bao gồm thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, tẩu điện tử hoặc các thiết bị tương tự

 Không Không Không

a) Chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân.
b) Mỗi viên pin dự phòng phải được bảo vệ để chống đoản mạch bằng cách đóng gói như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực, ví dụ như dán băng dính các đầu cực lộ thiên hoặc để từng viên pin trong hộp nhựa hoặc túi bảo vệ.
c) Mỗi viên pin không được vượt quá:
- Đối với pin lithium metal, chứa không quá 02g lithium;
- Đối với pin lithium ion, mức Watt-giờ không quá 100 Wh.
d) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
e) Không được phép xác thiết bị hoặc pin dự phòng trên tàu bay.

20) Các thiết bị điện tử cầm tay như đồng hồ đeo tay, máy tính bỏ túi, máy ảnh, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy quay video
Các thiết bị điện tử cầm tay dùng pin lithium metal hoặc pin lithium ion.
(Thiết bị chứa pin lithium ion hoặc lithium metal mà mục đích sử dụng chính là cung cấp năng lượng cho thiết bị khác phải được vận chuyển tuân thủ các quy định đối với pin dự phòng)

Không Không

a) Chỉ được mang cho nhu cầu sử dụng cá nhân.
b) Khuyến khích mang theo trong hành lý xách tay.
c) Giới hạn mỗi viên pin lithium-metal chứa dưới 2 gam lithium; pin lithium-ion mức Watt-giờ dưới 100Wh.
d) Nếu thiết bị được để trong hành lý ký gửi, phải có các biện pháp ngăn ngừa sự kích hoạt vô ý.
e) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Pin dự phòng cho các thiết bị điện tử cầm tay chứa pin lithium metal hoặc lithium ion Không  Không Không a) Chỉ được mang cho nhu cầu sử dụng cá nhân.
b) Mỗi viên pin dự phòng phải được bảo vệ để chống đoản mạch bằng cách đóng gói như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực, ví dụ như dán băng dính các đầu cực lộ thiên hoặc để từng viên pin trong hộp nhựa hoặc túi bảo vệ.
c) Mỗi viên pin không được:
- Đối với pin lithium metal, chứa nhiều hơn 02g lithium;
- Đối với pin lithium ion, mức Watt-giờ trên 100 Wh.
d) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
Các thiết bị điện tử cầm tay chứa pin lithium ion có mức Watt-giờ trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh Không a) Chỉ được mang cho nhu cầu sử dụng cá nhân.
b) Khuyến khích mang theo trong hành lý xách tay.
c) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
Pin lithium-ion dự phòng của các thiết bị điện tử cầm tay có mức Watt-giờ trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh Không  Không

a) Chỉ được mang cho nhu cầu sử dụng cá nhân.
b) Mỗi hành khách được mang tối đa 02 viên pin.
c) Mỗi viên pin dự phòng phải được bảo vệ để chống đoản mạch bằng cách đóng gói như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực, ví dụ như dán băng dính các đầu cực lộ thiên hoặc để từng viên pin trong hộp nhựa hoặc túi bảo vệ.
d) Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

 21) Pin nhiên liệu dùng cho thiết bị điện tử cầm tay như máy ảnh, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy quay video

 Không Không Không

a) Pin nhiên liệu có thể chứa chất lỏng dễ cháy, chất ăn mòn, khí hóa lỏng dễ cháy, chất gây phản ứng khi gặp nước hoặc khí hydro trong hyddrua-metal.
b) Không được phép nạp nhiên liệu cho pin trên tàu bay trừ trường hợp dùng hộp đựng nhiên liệu dự phòng cho pin.
c) Khối lượng tối đa của nhiên liệu trong mỗi viên pin và hộp đựng nhiên liệu dự phòng cho pin không vượt quá:
- 200ml đối với chất lỏng;
- 200 gam đối với chất rắn;
- 120 ml đối với khí hóa lỏng trong hộp đựng nhiên liệu dự phòng cho pin không dùng vỏ kim loại;
- 200 ml đối với khí hóa lỏng trong hộp đựng nhiên liệu dự phòng cho pin dùng vỏ kim loại;
- Đối với khí hydro trong hyddrua-metal, sức chứa nước trong viên pin nhiêu liệu hoặc hộp đựng nhiên liệu dự phòng không vượt quá 120 ml.
d) Mỗi viên pin nhiên liệu và hộp đựng nhiên liệu dự phòng phải tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 62282-6-100 lần xuất bản thứ nhất, bao gồm cả sửa đổi 01 và phải ghi rõ xác nhận của nhà sản xuất rằng pin phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn IEC 62282-6-100 lần xuất bảo thứ nhất, bao gồm cả sửa đổi 01. Vỏ ngoài của pin nhiêu liệu phải ghi rõ trọng lượng tối đa và loại nhiên liệu sử dụng.
e) Pin nhiên liệu chứa khí hydro trong hyddrua-metal phải tuân thủ các yêu cầu của Điều khoản đặc biệt A162.
f) Mỗi hành khách được phép mang không quá 02 pin nhiên liệu.
g) Pin nhiên liệu chứa nhiên liệu bên trong phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
h) Tương tác giữa pin nhiên liệu và pin trong thiết bị phải tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 62282-6-100 ần xuất bản thứ nhất, bao gồm cả sửa đổi 01. Pin nhiên liệu mà mục đích sử dụng duy nhất là để sạc pin các thiết bị khác không được phép vận chuyển.
i) Khi thiết bị điện tử cầm tay đã tắt thì pin nhiên liệu phải có tính năng ngắt nguồn điện cung cấp; trên vỏ của pin nhiên liệu, nhà sản xuất phải ghi rõ bằng tiếng Anh: "APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY" và bằng ngôn ngữ của Quốc gia xuất phát nếu có yêu cầu.

22) Đá khô

 Có Không Không

a) Không quá 2,5 kg mỗi người.
b) Chỉ được dùng để bảo quản thực phẩm hoặc chất dễ hư hỏng không phải là hàng nguy hiểm.
c) Bao bì phải có lỗ thoát khí CO2.
d) Khi vận chuyển trong hành lý ký gửi, mỗi bao bì chứa đá khô phải được đánh dấu:
- "DRY ICE" hoặc "CARBON DIOXIDE, SOLID".
- Khối lượng tịnh của đá khô hoặc đánh dấu hiển thị khối lượng tịnh là 2,5 kg hoặc ít hơn.

23) Khí áp kế hoặc nhiệt kế thủy ngân

 Không Không a) Chỉ được phép nếu được vận chuyển bởi đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia hoặc cơ quan Chính phủ tương đương.
b) Phải được đóng gói trong bao bì ngoài chắc chắn, có lớp bên trong được bịt kín hoặc trong túi chống rò rỉ thủy ngân bên trong khi đặt theo bất kỳ chiều nào.

24)Thiết bị chứa chất phóng xạ như: máy giám sát tác nhân hóa học (CAM) và/ hoặc thiết bị báo động và nhận dạng nhanh chất phóng xạ (RAID-M)

 Có Không Không

a) Phóng xạ trong thiết bị không được vượt quá giới hạn tại bảng 2-14 của Doc 9284.
b) Phải được đóng gói cẩn thận và không chứa pin lithium bên trong.
c) Chỉ được phép nếu vận chuyển bởi đại diện của Tổ chức cấm vũ khí hóa học-OPCW khi đi làm nhiệm vụ.

25) Các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng

 Có Không Không a) Được đóng gói trong bao bì của nhà sản xuất.
b) Có mục đích sử dụng cho cá nhân hoặc gia đình.
26) Các thiết bị thẩm thấu dùng đo đạc chất lượng không khí  Có Không Không Không Không Việc vận chuyển phải tuân thủ Điều khoản đặc biệt A41.
27) Thiết bị điện tử cầm tay chứa pin khô đáp ứng các quy định của Điều khoản đặc biệt A67 Không Không Không a) Pin phải có điện áp dưới 12 volts và có mức Watt-giờ dưới 100Wh.
b) Thiết bị phải được bảo vệ khỏi sự kích hoạt ngoài ý muốn, hoặc pin được ngắt kết nối và các đầu cuối lộ thiên được cách điện.
Pin khô dự phòng đáp ứng các quy định của Điều khoản đặc biệt A67  Có Không Không Không a) Pin phải có điện áp dưới 12 volts và có mức Watt-giờ dưới 100Wh.
b) Pin phải được bảo vệ khỏi đoản mạch bằng cách cách biệt các đầu cuối, ví dụ như dán băng dính vào các đầu cuối lộ thiên.
c) Không quá 02 viên pin cho mỗi hành khách.
28) Các loại động cơ đốt trong hoặc động cơ chạy pin nhiên liệu  Có Không Không Không Không Việc vận chuyển phải tuân thủ Điều khoản đặc biệt A70.
29) Mẫu vật phẩm không lây nhiễm  Có Không Không Không Việc vận chuyển phải tuân thủ Điều khoản đặc biệt A180.
30) Bao bì cách nhiệt chứa nitơ lỏng làm lạnh  Có Không Không Không Việc vận chuyển phải tuân thủ Điều khoản đặc biệt A152.
31) Thiết bị an ninh như va-li ngoại giao; hộp hoặc túi đựng tiền có gắn thiết bị báo động và các thiết bị an ninh khác có chứa hàng nguy hiểm như pin lithium hoặc thuốc nổ.  Có Không Không

a) Thiết bị phải được thiết kế đảm bảo không bị kích hoạt ngoài ý muốn.
b) Nếu thiết bị chứa chất nổ hoặc vật liệu nổ hoặc thiết bị nổ, vật và chất này phải được loại trừ khỏi nhóm 1 của hàng nguy hiểm bởi Nhà chức trách phù hợp của Quốc gia sản xất, tuân thủ các điều kiện quy định tại Doc 9284.
c) Nếu thiết bị chứa pin lithium, pin lithium trong thiết bị phải tuân thủ hạn chế sau:
- Đối với lithium-metal cell, lượng lithium không quá 01 g;
- Đối với pin lithium metal, tổng lượng lithium không quá 02 g;
- Đối với lithium-ion cell, mức Watt-giờ không quá 20 Wh;
- Đối với pin lithium-ion, mức Watt-giờ không quá 100 Wh;
- Pin phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, Phần III, Sổ tay Hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
d) Nếu thiết bị chứa khí ga dùng để phun mực hoặc thuốc nhuộm:
- Chỉ cho phép vận chuyển hợp khí và bình chứa khí nhỏ, có sức chứa khí không quá 50 mL và chứa khí không độc, không dễ cháy;
- Khí ga thoát ra phải là loại không gây ảnh hưởng hoặc cảm giác khó chịu cho thành viên tổ bay trong khi thực hiện nhiệm vụ;
- Trong trường hợp kích hoạt ngoài ý muốn, tất cả các hiệu ứng gây nguy hiểm phải được giới hạn nằm trong thiết bị và không được gây ra tiếng ồn quá mức.
e) Thiết bị bảo mật bị lỗi hoặc hư hỏng không được phép vận chuyển.

 

Liên kết