Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

(Theo nội dung Thông tư 01/2016 về Chương trình an ninh hàng không (ANHK) và kiểm soát chất lượng ANHK Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/05/2016)

Yêu cầu giấy tờ

1. Nếu hành khách bay trên những chặng quốc tế, cần mang theo một trong những giấy tờ tùy thân sau:

• Hộ chiếu;

• Giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật luật như thị thực rời,  thẻ thường trú, tạm trú, thẻ căn cước công dân (nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau)… (sau đây gọi chung là giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định)

• Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.

2. Nếu hành khách đi trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong những giấy tờ sau:

2.1 Hành khách từ 14 tuổi trở lên:

Hành khách từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong những giấy tờ:

• Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài:

o Hộ chiếu; Giấy thông hành; Thị thực rời; Chứng minh thư do cơ quan ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế; Thẻ thường trú; Thẻ tạm trú; Giấy phép lái xe ô tô, mô tô, thẻ kiểm soát an ninh hàng không do Việt Nam cấp; Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam. 

o Trong trường hợp hành khách mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự xác nhận nhân thân về việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm này có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

• Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

o Hộ chiếu hoặc giấy thông hành;

o Giấy chứng minh nhân dân;

o Thẻ căn cước công dân;

o Giấy chứng nhận của các lực lượng vũ trang

o Thẻ đại biểu Quốc hội;

o Thẻ đảng viên;

o Thẻ nhà báo;

o Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;

o Thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay;

o Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

o Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam;  

o Giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận; Giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án. Các giấy xác nhận, chứng nhận trên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận, chứng nhận. (Tải mẫu giấy xác nhận nhân thân tại đây)

2.2  Hành khách dưới 14 tuổi:

• Hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ;

• Giấy khai sinh;

• Giấy chứng sinh (đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh);

• Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận) 

2.3  Các giấy tờ nêu trên phải đảm bảo các điều kiện:

• Là bản chính và còn giá trị sử dụng;

• Giấy khai sinh, giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

 

Liên kết