Trang chủ Hướng dẫn hành khách Quy định Không giới hạn mang chất lỏng lên chuyến bay nội địa (áp dụng từ 01/05/2016)

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

 

Theo Thông tư 01/2016 về Chương trình an ninh hàng không (ANHK) và kiểm soát chất lượng ANHK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/05/2016), hành khách đi trên chuyến bay nội địa được mang chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (LAG) với số lượng không giới hạn theo người và hành lý xách tay. 

Đối với các chuyến bay quốc tế,  Điều 74 Thông tư 01/2016 quy định:

1. Khi qua điểm kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly quốc tế, mỗi hành khách, thành viên tổ bay chỉ được mang không quá 01 lít chất lỏng theo người và hành lý xách tay; dung tích của mỗi chai, lọ, bình chứa chất lỏng không quá 100 mi-li-lít, đồng thời phải được đóng kín hoàn toàn.

2. Không áp dụng khoản 1 Điều này đối với chất lỏng là thuốc chữa bệnh, sữa, thức ăn cho trẻ em nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thuốc chữa bệnh có kèm theo đơn thuốc trong đó ghi rõ họ và tên, địa chỉ của người kê đơn thuốc, họ và tên người sử dụng thuốc phù hợp với họ và tên trên vé hành khách;
  • Sữa, thức ăn dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh phải có trẻ em, trẻ sơ sinh đi cùng.

3. Chất lỏng mua tại cửa hàng trong khu cách ly quốc tế, trên chuyến bay quốc tế được phép mang theo người và hành lý xách tay không giới hạn dung tích với điều kiện phải đựng trong túi nhựa an ninhđược dán kín.

 

Liên kết