Home Flight Information Scheduled Flights

Informations

Thông tin sân bay

Scheduled Flights

Lịch bay

News - Events

Competitive price

Services

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 27/10/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
30/10

Thứ ba
31/10

Thứ tư
01/11

Thứ năm
02/11

Thứ sáu
03/11

Thứ bảy
04/11

Chủ nhật
05/11

           

HVN1201/7014
HAN-VCA-PQC
09H00-09H45

 

HVN1201/1200
HAN-VCA-PQC
09H00-09H45

           

HVN7015/1200
PQC-VCA-HAN
12H05-12H50

 

HVN7015/1200
PQC-VCA-HAN
12H05-12H50

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H00-09H45

 

BT

BT

BT

BT

 

BT

 

VJ461/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H00

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H55–12H25

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
13H30-14H30

 

BT

CANCEL

13H35-14H20

13H20-14H05

CANCEL

CANCEL

13H20-14H05

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H50-15H20

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ465/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ -Hà Nội
20H25-20H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

8

7

8

8

8

7

9

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.
- Tăng chuyến:
HVN7015(A321)      PQC-VCA       

HVN7014(A321)      VCA-PQC        
-Thay đổi số hiệu chuyến bay:
VJ463/702- VJ461/702
VJ701/462- VJ701/464
VJ465/464- VJ465/466